Pressemeddelelse

Ny teknologi løser problem med batterier fra elbiler

25 Marts 2019, 09:23

Brugte batterier fra elbiler er en udfordring, der vokser i takt med bilernes udbredelse. Finske Fortum, der også er i Danmark, kan med en ny teknologi genanvende over 80 procent af et dødt batteri – inkl. de ressourceknappe metaller i kernen.

Der kører i dag omkring 14.000 el- og hybridbiler rundt på de danske veje - og tallet forventes at stige markant i fremtiden. Dermed stiger forbruget af batterier også.

Samtidig er mulighederne for genanvendelse begrænsede, når batterierne er udtjente. Dels er kapaciteten utilstrækkelig, og dels genanvender de fleste kendte teknologier primært de større plastik- og metaldele og kommer sjældent over 50 procent i genanvendelse.

Det betyder, at affaldsproblemet vokser, og at forbruget af sparsomme ressourcer som nikkel, kobolt og andre metalarter, der indgår i batteriernes kerner, stiger.

”Der er i dag kun ganske få velfungerende og økonomisk bæredygtige teknologier, der kan genanvende materialerne i lithium-ion batterier. Vi så en uløst udfordring og udviklede en skalerbar recycling-løsning for batterierne”, siger vicepresident Kalle Saarimaa fra Fortum Recycling and Waste.

Finske Fortum - der i Danmark driver et behandlingsanlæg for farligt affald i Nyborg - har sammen med finske Crisolteq udviklet en ny teknologi, som gør det muligt at genanvende over 80 procent af et batteri fra en elbil. Det er bedre end de eksisterende teknologier. Især fordi den nye teknologi kan udskille og genanvende de ressourceknappe metalarter, der indgår i batteriets kerne.

På det nye anlæg i Harjavalta i Finland kan de adskille plastik, kobber og aluminium, så materialerne kan genanvendes både til batterier og andre formål. Desuden kan de udskille kobolt, mangan, nikkel og lithium, der så kan genanvendes i nye batterier.

”Cirkulær økonomi i sin reneste form er, at nedslidte komponenter bearbejdes og genanvendes i deres oprindelige funktion eller formål. Når vi taler om batterier, så er det ultimative mål, at materialerne recirkuleres i et kredsløb, hvor de bliver til nye batterier”, siger Kalle Saarimaa.

Fortum arbejder desuden på en såkaldt ”second-life” anvendelse, hvor batterier, der ikke længere er stærke nok til at drive biler, kan bruges stationært til andre former for oplagring af el.

På globalt plan er perspektivet vidtrækkende. Antallet af elbiler ventes at stige fra de nuværende 3 millioner til anslået 125 millioner biler i 2030. Hvis elbiler bliver så udbredte, er der ikke jomfruelige råstoffer nok til at dække behovet - så skal der genanvendelse i stor skala til.

Der er ikke planer om at placere et lignende anlæg i Danmark, men vi planlægger, at det gøre muligt at indsamle danske batterier på Fortum’s anlæg i Nyborg og sende dem til behandling i Finland.

Kontakt i Danmark:  Jesper Hansen, Communications Specialist, +45 3085 8133, Jesper [dot] Hansen [at] fortum [dot] com (Jesper[dot]Hansen[at]fortum[dot]com)
Kontakt i Finland: Kalle Saarimaa, Vice President, Fortum Recycling and Waste, +358 41 503 1337

Læs mere:
Engelsk pressemeddelelse
Produktbeskrivelse

Om Fortum
Finske Fortum er førende inden for rene energiløsninger. Selskabet leverer el, varme og afkøling til sine kunder og har desuden aktiviteter inden for recycling og affaldshåndtering – alt sammen med fokus på bedre ressourceeffektivitet.
Fortum engagerer kunder og samfund i at deltage i forandringen for en renere verden.

Koncernen beskæftiger ca. 9.000 mennesker i de nordiske og baltiske lande, Rusland, Polen og Indien. I 2018 var omsætningen på 5,2 mia. euro, og 57% af el-produktionen var CO2-fri. Fortum er børsnoteret på Nasdaq Helsinki.

I Danmark driver Fortum et anlæg til behandling af farligt affald i Nyborg. Affaldet uskadeliggøres efter de strengeste standarder og nyttiggøres eller genanvendes i videst muligt omfang.

Størstedelen af det farlige affald bliver destrueret ved forbrænding under meget høje temperaturer, hvor de farlige stoffer nedbrydes og omdannes til en miljøneutral form. Røggassen fra forbrændingen renses, så udledningen konsekvent ligger langt under de tilladte grænseværdier. Og varmen fra anlægget gavner borgerne i Nyborg i form af fjernvarme og el.

Fortum i Danmark er iøvrigt involveret i rensningen af giftgrunden ud for Høfde 42 ved Harboøre i Nordjylland.