Sikker og rettidig tankrensning for AAK i Århus

26 April 2021, 09:23

Fortum Recycling & Waste leverer tankrensningsservice til AAK

AAK er en global virksomhed og verdensleder inden for kundetilpassede og bæredygtige, plantebaserede olier og fedtstofløsninger til fødevarer. Virksomheden driver 20 produktionsanlæg i hele verden, heriblandt anlægget i Aarhus med omfattende tankanlæg til oplagring af råstoffer til virksomhedens forskellige produktionsprocesser.

I januar 2021 indgik AAK en totalentreprise med Fortum Recycling & Waste om at rengøre en 4.000 m3 tank til energiproduktion. Tanken skulle desinficeres og rengøres fuldstændigt og efterfølgende inspiceres. “Det var en vigtig forudsætning for opgaven at have et højt sikkerhedsniveau, og at tanken kunne komme i produktion inden for den givne tidsramme”, fortæller Engineering Manager Henrik Wessmann, AAK.

Til opgaven benyttede Fortum underleverandører med vigtige funktioner for at udføre totalentreprisen sikkert. Det gælder blandt andet rengøringsteam, smede, slamsugere og certificeringsvirksomhed.

På baggrund af informationer om bakterieindhold blev højtryksrensning valgt som metode til opgaveløsningen. Tanken blev spulet ved lavt tryk (150 bar) og med varmt vand, hvilket er en effektiv metode til at fjerne bakterievækst. KIWA Inspecta kunne umiddelbart efter gennemført inspektion godkende tanken i henhold til gældende standarder. “Jeg oplever god kvalitet i opgaveløsningen, når Fortum projekterer tankrensninger som denne, fortæller Bjarne Fynbo, KIWA Inspecta.”

“Fortum udarbejdede en detaljeret tids- og metodeplan, som vi umiddelbart kunne godkende, før projektopstarten. Samtidig sørgede projektlederen for en tæt, løbende koordinering mellem de involverede leverandører. Da der opstod udfordringer undervejs, blev planen hurtigt justeret, og projektlederen sørgede for, at opgaven blev løst sikkert og til tiden. Det medvirkede til, at opgaven blev løst med kvalitet og til vores fulde tilfredsstillelse,” konkluderer Henrik Wessmann, AAK.

Om AAK

AAK har specialiseret sig i plantebaserede olier, der er de værdiskabende ingredienser i mange af de produkter, mennesker elsker at forbruge. Ingredienserne gør de færdige produkter mere velsmagende, sundere og bæredygtige.

Gennem værdiskabende løsninger, udvikling sammen med kunderne, indsigt og viden inden for chokolade og konfekture, brød og kager, mejeriprodukter, plantebaserede fødevarer, special ernæring, fødevareservice og personlig pleje optimerer virksomheden sine kunders effektivitet.

AAK beskæftiger 3.900 medarbejdere gennem 25 regionale salgskontorer, 15 innovationscentre og mere end 20 produktionsanlæg. AAK er noteret på Nasdaq Stockholm og har hovedkontor i Malmø, Sverige.

Vil du vide mere om Fortum Recycling & Waste Tankrensningsservice?

Læs her