Donslab fik elimineret risici, da Field Service fjernede kemikalie-flaskehals

30 August 2021, 15:22

Fortums Field Service fjerner risici for Donslab

Donslab er et mindre laboratorium som over tid havde opmagasineret mange forskellige kemikalier. Derfor havde virksomheden brug for en grundig sortering og oprydning i beholdningen af både faste og flydende kemikalier, bl.a. fordi virksomheden skulle flytte til nye lokaler. For at bortskaffe kemikalierne, var der brug for at dokumentere hele beholdningens indhold og mængde.

Karin Spanggaard, der leder Donslab fortæller, ”Kemikaliebeholdningen hos os var endt på en palle i kasser, som vi blot flyttede rundt på. Det var blevet for stor og tidskrævende en opgave for os selv. Vi lavede en aftale med Fortum Recycling & Waste, der kom, da det passede os bedst og sørgede for at vores palle med gamle kemikalier blev tømt. Alle tvivlsspørgsmål blev afklaret, og vi havde fundet den nødvendige dokumentation frem.

Det var rart at få fjernet vores problem, så vi ikke skulle gå rundt om pallen med kemikalier længere. Vi gør helt sikkert brug af Field Service igen - det er meget nemt, og kræver meget lidt af os selv.”

DonsLab har syv ansatte, som udfører fysisk, kemisk og bakteriologisk kontrol af vand for især vandværker på Sjælland, entreprenører og husstande. Virksomheden udarbejder endvidere analyse- og kontrolprogrammer efter drikkevandsbekendtgørelsen, risikovurderinger og yder assistance ved tekniske tilsyn. Laboratoriet samarbejder med brøndborere, vandværksfirmaer og rådgivere om prøvetagning og analyse.

 

Vil du vide mere om Field Service?

Udfyld formularen her, så vi kontakter dig hurtigt!