Online nyheder

Kontrol af data fra Miljøstyrelsens affaldsdatasystem

07 Marts 2022, 16:02

Bekendtgørelsen om affaldsdatasystemet pålægger Fortum Recycling & Waste, at vi hvert år skal indrapportere oplysninger om det affald, vi modtager til behandling. Sådan har det været siden midten af 1990’erne.

Det er data som skal belyse følgende:

  • Hvem har leveret affaldet (affaldsproducenten)
  • Hvem har transporteret affaldet
  • Mængden af affald 
  • Diverse koder, som beskriver affaldets art. Herunder EAK-kode, affaldsfraktion og R/D-kode (Recovery/Disposal)

Miljøstyrelsen ønsker at forbedre datakvaliteten i affaldsdatasystemet, og har derfor indført, at aktørerne på området skal have mulighed for enten at acceptere eller at afvise de data, som vi har indrapporteret. Dette er trådt i kraft for indberetningsåret 2021.

Du har fået henvendelsen fra Miljøstyrelsen, fordi vi i vores rapportering for 2021 har anført dit firma som enten affaldsproducent eller transportør af en del af det affald, som vi har modtaget til behandling. Bemærk, at der udelukkende er tale om en kontrol af de data, vi har indberettet. I skal som vores kunder eller transportører ikke indberette; men blot tage stilling til data, som allerede er i systemet.

Efter udsendelse af den første e-mail den 2. marts 2022 har Miljøstyrelsen udsendt et nyt dokument med en nærmere uddybning den 7. marts 2022.

I dokumentet er der endnu et link til en vejledning om, hvordan kontrollen af data skal gennemføres på affaldsdatasystemets hjemmeside. 

Hvis du har spørgsmål til de data, du bliver præsenteret for, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Her finder du portalen til selve affaldsdatasystemet.