Online nyheder

Kom til Åbent hus ved deponiet Klintholm onsdag den 8. juni fra kl. 18-21

01 Juni 2022, 10:45

Fortum Recycling and Waste Solutions_City Solutions_Klintholm deponi

Kom og vær med, når Naturstyrelsen, Lokalhistorisk Forening, Sydøstfyns Flugtskydningsforeningen, Fynske Fossilsamlere, Toftegård kvæg, Danmarks Naturfredningsforening, Fortum Recycling & Waste og Klintholm I/S inviterer til Åbent Hus i det naturskønne område omkring Klintholm.

På dagen sætter vi fokus på såvel Fortums som Klintholm I/S’ deponier. Klintholm I/S vil fortælle om sine aktiviteter med deponering, kompostering, jordhåndtering samt fremvise sine maskiner. Fortum fortæller, om sin strategi for at reducere affaldets miljøbelastning, anvende energien i affaldet og genanvende ressourcerne i restprodukterne. Samtidig kan du høre mere om nedlukningen af miljøvirksomhedens gamle deponi-etaper og reetableringen til rekreativt Natura 2000-område med bl.a. leve habitater til Klokkefrøen.

Virksomheden har i perioden 1975 til 2011 deponeret ikke-genanvendelige restprodukter fra behandlingen af farligt affald på deponiet. Der er skabt et rekreativt område på deponiets overflade, men der gennemføres fortsat miljøbeskyttende foranstaltninger, som målinger af regn- og grundvand.

Ved reetableringen er der skabt gunstige vækstbetingelser for planter og dyreliv. De nye omgivelser giver bl.a. den sjældne klokkefrø mulighed for at vandre mellem to Natura 2000-områder. Det skaber grobund for udvikling af den samlede bestand af sjældne klokkefrøer.

På dagen kan du færdes i naturskønne områder med stier, planter, stensætninger, vådområder og kalkoverdrev - måske være heldig at høre den karakteristiske kvækken fra klokkefrøerne.

Vi glæder os til at byde alle velkommen i den smukke natur med udsigt over Storebælt. Du får nyttig information om vores strategi for genanvendelse af restprodukter, om deponiet og genopretningsprojektet samt lidt at spise og drikke!

Invitation til Åbent hus ved Klintholm - læs her

Adresse

Klintholmvej 50, 5874 Hesselager.

Yderligere information

Specialist Eva Lund, telefon +45 6331 7271, eva [dot] lund [at] fortum [dot] com