Online nyheder

Tak til naboer og nyborgensere for jeres svar i naboanalysen, vi gennemførte i april

22 Maj 2024, 12:21

Som led i indsatsen for at forbedre driften af vores virksomhed og opretholde en åben dialog gennemførte vi i april 2024 en ’Naboanalyse’ om nyborgensernes syn på driften af vores virksomhed, 14% af modtagerne besvarede analysen.   

De typiske temaer og tilbagemeldinger fra naboer og nyborgensere er:

  • bekymring ved lugtgener og påvirkning fra virksomhedens affaldsbehandling
  • behov for information i tilfælde af lugt og alarmer 
  • støj fra pludselige hændelser, f.eks. ved alarm og når tryksikkerhedsventiler udløses. 

Vi siger tak for alle tilbagemeldingerne, som vil danne grundlag for vores videre arbejde og indsats for at forbedre driften af vores virksomhed og et godt naboskab. 

Baggrund om analysen

Analysen stillede to overordnede spørgsmål om vores påvirkning af og samspil med omgivelserne mht. miljø, sociale hensyn samt drifts- og ledelsesmæssigt. Analysen, der var anonym, blev postomdelt i uge 16 til vilkårligt udvalgte husstande i Nyborg og skulle besvares digitalt. 

Fortum Recycling & Waste tilbyder virksomheder sikker affaldshåndtering samt behandling af farligt affald på anlægget i Nyborg. Samtidig med, vi løser vores kerneopgave, tilstræber vi også at være en hensynsfuld nabo for lokalsamfundet, vi er en del af.